Hva er skjeggkre?

Skjeggkre tilhører børstehalene som er blant de eldste insektene på jorda. Insektet har hatt tilhørighet i Norge i en årrekke uten at man har hatt et bevisst forhold til det før i den senere tid, spesielt siden 2018. Fordi det tidligere har blitt beskrevet som noe nytt og til dels ukjent i Norge har dette fått et forsterket fokus i takt med økt utbredelse i hus, leiligheter, skoler, barnehager, sykehus og andre bygninger. Det harmløse insektet har en eksponentiell utbredelse og sprer seg i rekordfart.

Det er antatt at skjeggkreet vil befinne seg i halvparten av alle landets boliger innen en 3-5 års periode. Insektet er avhengig av menneskeassistert spredning for reproduksjon på tvers av avgrensede populasjoner. Insektet følger med inn i husstanden sammen med papp, bygningsmaterialer, eller blir båret inn med bager, vesker etc.

Insektet er formeringsdyktig først etter 3 års alder. Du kan med andre ord ha insektet i hus uten å vite om det. Skjeggkreet er et nattaktivt insekt som skyr lyset og som på dagtid befinner seg bak lister og andre hulrom i konstruksjoner. Insektet kan bli opp til 7 år gamle og en kjønnsmoden hunn kan legge opptil 50 egg årlig. Insektet anses å være ekkelt og uønsket, men er ufarlig og ikke til skade for mennesker, dyr eller hus.

I løpet av 2019 er nye bekjempelsesmetoder blitt dokumentert, blant annet gjennom Folkehelseinstituttets rapport fra februar 2019. Åtemiddelet Advion Cockroach har vist seg å fungere svært effektivt, med en reduksjon i bestanden på ca. 90% over en periode på 6-12 uker.

Skjeggkreene har spilt en rolle i et økende antall eierskiftesaker med redusert verdi på bolig som resultat, hovedsakelig fordi det inntil nylig har vært ansett som et «nytt» insekt. Man kan forvente en endring i rettspraksis når man får etablert rutiner for håndtering av problemet eller man enes om terskelverdier, eller akseptabel forekomst. I tillegg til de forholdsmessig store økonomiske kravene fra kjøpere av en bolig med skjeggkre, har en slik praksis en samfunnsøkonomisk betydning ved at ressurser i rettsvesenet bindes opp.

skjeggkre illustrasjon

Kan bli opp til 15 – 19 mm