Biologi og råd om bekjemping

Denne veilederen er utarbeidet av Folkehelseinstituttet i samarbeid med Norsk Hussopp Forsikring og beskriver kunnskapsstatus om skjeggkreet per 2019. Publisert 28.02.2019:

skjeggkre biologi og råd om bekjemping 2019

Linker

Her finner du forskning og rapporter tilgjengelig pr i dag:
https://hussoppen.no/skjeggkre-foretrekker-nye-hus/

Mycoteam har laget en egen hjemmeside med mye informasjon om skjeggkre:
https://skjeggkre.no/

Slik forebygger du og reduserer problemet:
https://hussoppen.no/skjeggkre-forebygge-og-redusere/