Ny metode i kampen mot skjeggkre muliggjør 90 % reduksjon

Åtepreparatet Advion Cockroach er nå godkjent av Miljødirektoratet for bruk på krypende insekter, inkludert skjeggkre. Dette betyr at saneringsselskapene nå kan bekjempe 85-90 % av skjeggkreene i løpet av 6-12 uker.

– Vi kan ikke være helt sikre på at metoden utrydder dem helt. Det kan være noen få individer som overlever. Livssyklusen deres er så lang at det tar opptil to år før man vet om man er kvitt dem. Likevel vil bestanden være så liten at det ikke oppleves som et problem. Samtidig er spredningsfaren fra en liten skjeggkrebestand mye lavere, sier forsker Anders Aak på Folkehelseinstituttet. Dette er gode nyheter for skadedyrbransjen og resten av samfunnet. “Etter flere år med prøving og feiling, har vi nå endelig en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre”, sier fagsjef Øyvind Magerøy i Norsk Hussopp Forsikring.

Les mer her:
https://www.estatenyheter.no/2019/01/22/mener-skjeggkre-gar-en-morkere-fremtid-i-mote/

Flere medier har skrevet om Advion Cokroach, les mer her:
vg.no
nrk.no

Plassering av limfeller med liten avstand

graf-som-viser-plassering-av-feller-med-liten-avstand

Kilder:  FHI rapport 2019 side 41

Slik hindrer du spredning

Det blir anslått at skjeggkre om 3-5 år vil forekomme i halvparten av alle moderne bygninger – hvis utviklingen fortsetter i samme tempo som nå. Skjeggkreene er rett nok vanskelige å forhindre og fjerne, men de er harmløse. Enkle grep og saneringstiltak kan kontrollere bestanden og redusere videre spredning.

  • Gode renholdsrutiner som støvsuging begrenser tilgangen på mat, og er et viktig  ledd for å innskrenke bestandsveksten.
  • Lav temperatur i boligen er fordelaktig for å hemme utvikling og aktivitet. Temperatur under 11 grader stanser utviklingen.
  • Skjeggkre er avhengig av å bli transportert inn i boliger via objekter – inspeksjon av flyttelass, møbler, bagasje, bygningsmaterialer og pappemballasje vil være viktig  i forebyggingsfasen.
  • Forsegling/tetning av listverk er god forebygging.
  • Limfeller kan være gunstig for overvåking og kartlegging.
  • Vær oppmerksom ved netthandel. Skjeggkre kan spres via pappemballasje.

Limfeller med og uten sirissmel

Denne viser et gjennomsnitt av skjeggkre i limfeller
med og uten tilsatt sirissmel.

graf som viser feller med og uten sirissmel

Kilder: FHI rapport 2019 side 27, figur 15