Denne websiden er opprettet av Protector  Forsikring. Vi ønsker å samle informasjon om skjeggkre i Norge på et sted. Denne siden inneholder også lenker til saneringsselskaper og forskningsrapporter. Det har vært en eksplosjon i innmeldte saker som gjelder dette insektet. Skjeggkre blir mer og mer utbredt, og eksperter mener at over halvparten av norske boliger kan ha skjeggkre om få år. Vår oppfatning er at et ufarlig insekt ikke bør bidra til verdireduksjon på din bolig.

Informasjonskapsler